Duresca väggenomföringar

Om Duresca väggenomföringar

DURESCA ® Väggenomföringar 24kV-245kV är isolerat av RIP teknologi (hartsimpregnerat papper).
Isoleringen läggs direkt på ledaren och består av inslagna papper som torkas under vakuum och är impregnerade med epoxiharts.
Ledande lager är inbäddade under omslaget i isoleringen för bästa fältkontroll.

 Torr RIP isoleringinget oljeläckage från väggenomföringen och ingen risk för brand
• A
lla vinklar är möjliga vilket gör den lämplig för tak och väggmontage
 Silikon Isolator för utomhusbrukunderhållsfri och med låg vikt som förenklar montaget
 Kundanpassade lösningar
 Korta leveranstider

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den