DURESCA®, Väggenomföringar

DURESCA®, Väggenomföringar

DURESCA ® väggenomföring 24kV-245kV är isolerat av RIP-teknologi. Isoleringen består av ett vakuumgjutet epoxiharts som läggs direkt på ledaren. Ledande lager är inbäddade under omslaget i isoleringen för bästa fältkontroll.

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2017/12/duresca-vaggenomforing-2.jpg

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den