Duresca enfasisolerad skena

Om Duresca enfasisolerad skena

DURESCA ® skenan är ett helt isolerat och kompakt skensystem, typ RIP (hartsimpregnerat papper).
Isoleringen läggs direkt på ledaren och består av inslagna papper som torkas under vakuum och är impregnerade med epoxiharts.
Ledande lager är inbäddade under omslaget i isoleringen för bästa fältkontroll.
Jorden är skiktad av 50mm² som kan ta upp en intern kortslutningsström 8kA/1sec.
Den är helt inbäddad i isolering och tillhandahåller en fullständig elektrisk skärm.
Detta garanterar högsta säkerheten både operativt och för människor.
Hela längden av skenan är ytan av isoleringen täckt av en korrugerad skyddsrör i polyamid, aluminium eller rostfritt stål.
Detta skyddsrör ger en effektiv barriär mot inträngning av fukt.

DURESCA ® samlingsskensystem beräknas utifrån en omgivningstemperatur på 40°C.
Temperaturstegringen hos ledaren vid nominell ström kan vara upp till 50°C.

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den