DURESCA® DTOI, Transformatorgenomföringar

DURESCA® DTOI, Transformatorgenomföring

DURESCA® DTOI transformatorgenomföring 36kV-300kV är isolerat av RIP-teknologi. Isoleringen består av ett vakuumgjutet epoxiharts som läggs direkt på ledaren. Ledande lager är inbäddade under omslaget i isoleringen för bästa fältkontroll och säkerhet.

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2020/02/DURESCA-®-DTOI.jpg