Tillsatsbörda

Information angående tillsatsbördor

Injab Kraft Teknik AB’s tillsatsbördor för ström- och spänningstransformatorer är rent resistiva med cos ß = 1

Tanken är att dessa skall användas för att börda ner ström- och spänningstransformatorer med upp till 35 % av dess märkbörda så att mätklassen uppnås.

Användningsområdet är framförallt till äldre transformatorer där märkbördan är så pass hög att man kommer utanför klassen vid anslutning av nya elektroniska elmätare eller mätutrustning.

För strömtransformatorer lagerför vi normalt: 2,5, 5, 10, och 20 VA.

För spänningstransformatorer lagerför vi normalt: 5, 10, och 20 VA.

Även andra värden kan fås på begäran.

Vid beställning skall alltid sekundärström eller sekundärspänning anges.

Inbyggnadsmått för bördor upp till 30 VA se nedanstående måttblad

 

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den