Strömtransformatorer 3-36 kV

Om Strömtransformatorer 3-36 kV

Vanligaste typerna enligt nedan produktblad.
Det finns en mängd specialutförande, kontakta gärna oss!

DimensonÅtdragningsmomentGäller för
PrimäranslutningM1240 NmStrömstransformator
PrimäranslutningM1020 NmSpänningstransformator
Primärkloss för omkloppningsbarM820 NmStrömstransformator
JordningsskruvM88 NmStrömstransformator
SekundäranslutningM52 NmStrömstransformator

Märkning

Primärsidans anslutningar är märkta med P1 och P2
Sekundärsidans anslutningar är märkta med S1, S2 och S3 osv. om t.ex. fler uttag finns på samma kärna.
Ingår mer än en kärna så skriver man kärnans nummer framför bokstaven S exempelvis  2S1-2S2 för kärna 2 osv.

Primär omkoppling

I Sverige är det vanligast att strömtransformatorerna av typ IGW  är omkopplingsbara på primärsidan, d.v.s högspänningssidan.
Omkoppling sker med en, alternativt två, kortslutningsklossar
För den lägre omsättningen sätts båda klossarna på varandra och förbinder anslutningarna C1 – C2
För den högre omsättningen skall ena klossen ligga mellan
P1 – C1 och den andra mellan P2 – C2

Sekundär omkoppling

Sekundär omkoppling innebär att man på sekundärlindningen har ett antal uttag
Sekundärmärkningen är för kärna 1 exempelvis 1S1 – 1S2 nästa omsättning är 1S1 – 1S3 och nästa 1S1-1S4 osv.
Första siffran används om man t.ex har fler kärnor i samma strömtransformator.
OBS ! Uttag för ej använd strömomsättning skall lämnas öppen d.v.s. skall ej jordas eller byglas.