Strömtransformatorer för mellanspänning

Strömtransformatorer för mätning, skydd och debiteringsmätning – Inom och utomhusbruk

Strömtransformator för mellanspänning

IGW

Strömtransformatorer för mätning, skydd och debiteringsmätning - Inomhusbruk

Läs mer
IGWF24 E44

IGWF

Strömtransformatorer för mätning, skydd och debiteringsmätning, utomhusbruk

Läs mer

IGHD

Strömtransformatorer för mätning, skydd och debiteringsmätning, inom- och utomhusbruk

Läs mer