Strömtransformatorer för mellanspänning

Strömtransformatorer för mätning, skydd och debiteringsmätning – Inom och utomhusbruk

Strömtransformator för mellanspänning

IGW

Strömtransformatorer för mätning, skydd och debiteringsmätning - Inomhusbruk

Läs mer
Strömtransformatorer för utomhusbruk - Modell IGWF

IGWF

Strömtransformatorer för mätning, skydd och debiteringsmätning, utomhusbruk

Läs mer
IGHD

IGHD

Strömtransformatorer för mätning, skydd och debiteringsmätning, inom- och utomhusbruk

Läs mer