Mätarprovplintar

Om Mätarprovplintar

Mätarprovplintar för anslutning av mätutrustning till strömtransformatorer

Mätarprovplintar består av tvär- eller längsfrånskiljande
WTL-plintar monterade på TS 35 skena. Anslutningsarea
0,5 till 10 mm2. Plintarna är monterade med 4 mm
mäthylsor för anslutning av kontrollinstrument.
Kåpan, som är plomberbar, är av transparent plast.
Elkundernas byte av elleverantörer ökar belastningen på
verifieringsgrupperna. Därför är det viktigt att verifieringen
av kundens elanläggning kan ske så snabbt och störningsfritt
som möjligt.

Funktion

Plintraderna består av kopplingsplint som tillåter kontroll
och utbyte av elmätare under drift, utan frånkoppling och
i fall med strömtransformatorer, utan att avbryta kontinuiteten
i sekundärkretsen. På så sätt garanteras personalsäkerheten

Åtgärder som kan genomföras

 • Öppna och stänga av varje krets (ström och
  spänning).
 • Seriemätning (amperemeterkretsar) .
 • Parallella mätningar (voltmeterkretsar) .
 • Kontroll av mätningsutrustning.
 • Tillfällig eller permanent anslutning av kontrollmätning
  och / eller provutrustning eller anordning.
 • Ändring av mätutrustning, utvidgning av anläggningsutrustning
  och / eller installationsförändringar och
  ledningsdragning utan att strömförsörjningen behövs
  stängas av.
 • Möjlighet med separata uttag för hjälpspänning till
  mätningsutrustning.

 

För mer information, kontakta oss!

 

 

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2019/03/Mellanplint-57.jpg

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den

Mätarprovplint 7770006854

Plint 1

Nr 7770006854

Mätarprovplint 7770006873

Plint 2

Nr 7770006873

Mellanplint 7770006857

Plint 3

Nr 7770006857

Mätarprovplint 7770006852

Plint 4

Nr 7770006852