Kabelströmtransformatorer för mät-/reläkärnor

Om Kabelströmtransformatorer för mät-/reläkärnor

Kabelströmtransformatorer för inom- och utomhusbruk

Kabelströmtransformator typ GSA, med en eller flera kärnor
Oberoende av spänning vid isolerad kabel
Hål upp till 400mm
Kan levereras med uttagslåda i IP54
Vi lagerhåller transformatorer för bl.a. jordfelsskydd
Kan fås omkopplingsbara

Efter monteringen kan en kontrollmätning göras på följande sätt:

Förvissa er om att den kabeln som strömtransformatorn är monterad kring är spänningslös och ej bildar en sluten krets.
På märkskylten finns angivet ett spänningsvärde för U0 och ett strömvärde I0.
Lägg på en 50 Hz spänning motsvarande U0 på sekundärklämmorna S1 och S2.
Strömmen i denna krets skall nu vara lika eller mindre än I0.
En högre ström innebär att kärnornas kontaktytor ej ligger samman.

Produktbroschyr GSR

Ringkabelströmtransformator, typ GSR

För mätning och skydd upp till 15 000A
Sekundärsidan 5A/1A
Kan monteras i alla positioner
Klarar höga omgivningstemperaturer
Inget underhåll