Jordfelstransformatorer

Om Jordfelstransformatorer

Injab Kraft Teknik AB har tillsammans med ELEQ utarbetat en praxis som säkerställer en detektering av jordfelet.
Idag finns ingenting i IEC- eller ISO-normen som specificerar strömtransformatorer för jordfelsavkänning.

Oriktat jordfel:
Strömtransformatorns arbetsområde för jordfelsavkänning är nästan uteslutande i mätområdet 0-10% av transformatorns märkström.
Därför lägger vi störst vikt på noggrannheten inom detta område.

Riktat jordfel:
Vinkelfelet är avgörande vid riktningskännande jordfel.
Vi säger att vinkelfelet ej får vara större än 120 vinkelminuter (dvs ca 2 grader) vid önskad utlösningsström.

Viktiga data för Injab vid dimensionering:
Meddela oss vilken lägsta utlösningsström ni önskar, ange även kabelarea och mätkabelns längd.

Omsättningsfel:
Omsättningsfelet för jordfelsavkänning är av mindre betydelse, men vi levererar alltid transformatorer med mindre omsättningsfel än 3% vid 10% av märkströmmen.

Kontakta oss, vi hjälper Er gärna.

Följande data är viktiga för oss vid dimensionering:

Strömtransformatorns håldiameter: ………………mm
Omsättning (t.ex. 100/1A):                      ………/..……A
Börda (oftast utgör kabeln största bördan): ………VA,
alternativt area……..och längd …….
Oriktat eller Riktat jordfel: Utlösningsvärde …..….. A

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den