Jordfelstransformatorer

Om Jordfelstransformatorer

Injab Kraft Teknik AB har tillsammans med ELEQ utarbetat en praxis som säkerställer en detektering av jordfelet. Idag finns ingenting i IEC- eller ISO-normen som specificerar strömtransformatorer för jordfelsavkänning. Oriktat jordfel: Strömtransformatorns arbetsområde för jordfelsavkänning är nästan uteslutande i mätområdet 0-10% av transformatorns märkström. Därför lägger vi störst vikt på noggrannheten inom detta område. Riktat jordfel: Vinkelfelet är avgörande vid riktningskännande jordfel. Vi säger att vinkelfelet ej får vara större än 120 vinkelminuter (dvs ca 2 grader) vid önskad utlösningsström. Viktiga data för Injab vid dimensionering: Meddela oss vilken lägsta utlösningsström ni önskar, ange även kabelarea och mätkabelns längd. Omsättningsfel: Omsättningsfelet för jordfelsavkänning är av mindre betydelse, men vi levererar alltid transformatorer med mindre omsättningsfel än 3% vid 10% av märkströmmen. Kontakta oss, vi hjälper Er gärna. Följande data är viktiga för oss vid dimensionering: Strömtransformatorns håldiameter: ………………mm Omsättning (t.ex. 100/1A):                      ………/..……A Börda (oftast utgör kabeln största bördan): ………VA, alternativt area……..och längd ……. Oriktat eller Riktat jordfel: Utlösningsvärde …..….. A

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2017/12/eleq-steenwijk-15.jpg

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den