Delbar kabelströmstransformator för mät-/reläkärnor, GSK och GST

Delbar kabelströmstransformator
för mät-/reläkärnor, GSK och GST

Delbar kabelströmtransformator typ GSK och GST, med en kärna

Oberoende av spänning vid isolerad kabel Hål upp till 400mm Kan levereras med uttagslåda i IP54 Vi lagerhåller transformatorer för bl.a. jordfelsskydd Kan fås omkopplingsbara GSK170 och GSK200 kommer att ersättas av GST170 respektive GST200. Den huvudsakliga skillnaden är att fötterna sitter annorlunda och att hålbilden ändras. GST modellen ser man knappt någon skarv. Måttblad,  klicka på länkarna till höger. Detta är de vanligaste typerna men det finns en mängd specialutföranden, kontakta oss för mer information.

Utomhusutförandet GSKF 

skiljer sig måttmässigt från inomhusutförandet av att uttagslådan har skyddsklass IP54 och har yttermåtten ca 60 x 60 x 60 mm plus kabelförskruvning. Finns i utomhusutförande för omgivningstemperatur ned till -50 °C.

Monteringsanvisning för delbar kabelströmtransformator Typ GSK

Före montering: Rengör järnkärnans kontaktytor och smörj in dem med ett tunt lager tekniskt vaselin eller olja. Sätt ihop rätt ovan- och underdel med varandra. Kontrollera att samma fabrikationsnummer finns på båda halvorna. Montera de 4 insexskruvarna med tryckfjädrarna. Skruvarna skall dras jämt och korsvis.

Efter monteringen kan en kontrollmätning göras på följande sätt:

Förvissa er om att den kabeln som strömtransformatorn är monterad kring är spänningslös och ej bildar en sluten krets. På märkskylten finns angivet ett spänningsvärde för U0 och ett strömvärde I0. Lägg på en 50 Hz spänning motsvarande U0 på sekundärklämmorna S1 och S2. Strömmen i denna krets skall nu vara lika eller mindre än I0. En högre ström innebär att kärnornas kontaktytor ej ligger samman.

 

Har du frågor? Tveka inte på att kontakta oss!