LS-99, Stolpinsats

LS-99, Stolpinsatser ”Ny generation”

LS-99 stolpinsats är en beröringsskyddad stolpinsats anpassad för Sverige och den nordiska marknaden. Stolpinsatsen har levererats med ett mycket gott resultat hos flera kunder och elnätsbolag. Stolpinsatsen passar till de mest vanligt förekommande stolptyperna och ger en bekymmersfri och säker installation.

Produktinformation

 • Plint för upp till 2×35 mm² inkommande och utgående kablar
 • Inga kopplingsplintar som kan monteras fel, bli strömförande, oxidera eller kortsluta
 • Förhindrar uppklippta skyddskåpor över säkringssockel, som då ger sämre isolation
 • Inga säkringssocklar i porslin som kan skadas och gå sönder
 • Kommer ej i kontakt med strömförande delar
 • Rörsäkringshållare med porslinssäkring, samma selektivitet som Diazed/smältpropp
 • Kabel mellan säkring och plint förinstallerad vid leverans

LS-99 5L6083 stolpinsats                                                                       

 • En säkringshållare 10×38 (inkluderar 6A säkring)
 • 6 mm² kabel mellan säkringshållare och fasplint
 • En 4-polig PEN-plint 8×16 mm²
 • 0,40 m lång jordkabel 10 mm² och monterad kabelsko i änden
 • En 4-polig LN-plint för upp till 2×16 mm² inkommande och utgående kablar

ELEQ stolpinsats LS-99 5L6083

LS-99 5L6084 stolpinsats

 • En säkringshållare 10×38 (inkluderar 6A säkring)
 • 6 mm² kabel mellan Säkringshållare och fasplint
 • En 4-polig PEN-plint 8×16 mm²
 • 0,40m lång jordkabel 10 mm² och monterad kabelsko i änden
 • En 4-polig LN-plint för upp till 2×35 mm² inkommande och utgående kablar

ELEQ stolpinsats LS-99 5L6084

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2017/12/stolpinsats-ls-99.jpg

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den