Stolpinsatser

I Sverige finns ca två miljoner belysningspunkter utomhus. En stor del av dessa har bristfällig säkerhet.
Tillsammans med ELEQ i Holland tar vi fram säkra lösningar.

LS-99 Stolpinsats

Anpassad beröringsskyddad stolpinsats för Sverige och den nordiska marknaden.

Läs mer

Övrigt sortiment stolpinsats

ELEQ, 40 års erfarenhet av olika anslutningstekniker som satt standard för marknaden.

Läs mer