X-Reläskyddsserie

X-Reläskyddsserie

X-Reläskydd är en serie som lämpar sig för låg- och mellanspänning. Antalet funktioner är begränsade men söker man bara någon enstaka funktion så är detta ett mycket kostnadseffektivt reläskydd.

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2019/04/anders2.jpg