NUS

Om NUS

Nollpunktsspänningsskydd även kallat NUS-skydd, använder sig av nollpunktsspänningen för att detektera jordfel.

Huvudsyftet är användas som skydd vid jordfel på samlingsskenan och krafttransformatorns sekundärsida samt skydda utgående linjer/ledningar.

NUS skyddet installeras för att vara det sista skyddet att lösas ut om inga andra skydd skulle fungera.

De flesta elnätsbolag kräver idag att NUS skydd installeras vid installation av solcellsanläggningar där producerad el skall skickas ut på elnätet.

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2022/12/Professional_Line_XU1E_left_RGB_72dpi.png

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den