Kondensatorbatteri

Om Kondensatorbatteri

Vishay (f d Roederstein) är tillverkare av kondensatorbatterier av alla slag. Företaget grundades 1925 i Berlin och har idag tillverkning på många platser i olika länder. Vi arbetar med ERO-Starkstrom-Kondensatorer i Landshut. Tillverkningen startades där 1945. Vishay tog över Roederstein i början av 90-talet.
Vi marknadsför kraftkondensatorer både för inomhus- och utomhusanvändning.
Vi kan leverera batterier kapslade i containers eller monterade på fristående stativ, i skåpkapslingar etc, allt beroende på behov och märkspänning.
Våra största batterier i Sverige är på spänningsnivån 420 kV.