Kondensatorbatteri

Om Kondensatorbatteri

Vishay (f d Roederstein) är tillverkare av kondensatorbatterier av alla slag. Företaget grundades 1925 i Berlin och har idag tillverkning på många platser i världen. Vi arbetar med ERO-Starkstrom-Kondensatorer i Landshut. Där startades tillverkningen 1945. Vishay tog över Roederstein i början av 90-talet. Vi marknadsför kraftkondensatorer både för inom- och utomhusanvändning. Vi kan leverera batterier kapslade i containers, monterade på fristående stativ, i skåpkapslingar, allt beroende på behov och märkspänning. Våra största batterier i Sverige är på spänningsnivån 420 kV.

För mer information besök Vishay produkt hemsida.