Kondensatorbatterier

Kondensatorbatteri

Vishay (f d Roederstein) är tillverkare av alla slags kondensatorbatterier. Företaget grundades 1925 i Berlin och har idag tillverkning på många platser i världen. Vi samarbetar med ERO-Starkstrom-Kondensatorer i Landshut, där startades tillverkningen 1945. Vishay tog över Roederstein i början av 90-talet. Vi marknadsför kraftkondensatorer både för inom- och utomhusanvändning och batterierna kan levereras kapslade i containers, monterade på fristående stativ eller i skåpkapslingar. Hur de levereras beror på behov och märkspänning. Våra största batterier i Sverige har spänningsnivån 420 kV.

För mer information besök Vishay’s produkthemsida.