Tillsatsbörda

Tillsatsbörda

Tillsatsbördorna för ström- och spänningstransformatorer är rent resistiva med cos ß = 1. Tanken är att dessa ska användas för att börda ner ström- och spänningstransformatorer med upp till 35% av dess märkbörda så att mätklassen uppnås. Användningsområdet är framförallt till äldre transformatorer där märkbördan är så pass hög att man kommer utanför klassen vid anslutning av nya elektroniska elmätare eller mätutrustning.

För strömtransformatorer lagerför vi normalt:

  • 2,5VA
  • 5VA
  • 10VA
  • 20VA

För spänningstransformatorer lagerför vi normalt:

  • 5VA
  • 10VA
  • 20VA

Även andra värden kan fås på begäran. Vid beställning skall alltid sekundärström eller sekundärspänning anges.

Inbyggnadsmått för bördor upp till 30VA se nedanstående måttblad

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2018/04/tillsatsbordor-e1580110452709.jpg

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den