UGE, för inomhusbruk

UGE, Mellanspännings-transformator för inomhusbruk

UGE mellanspänningstransformator för inomhusbruk är enpoligt isolerad och används för mätning och skydd, framförallt i mellanspänningsställverk. Primär- och sekundärlindningarna är isolerade från varandra för 3kV i enlighet med den önskade strömfrekvensens resistansspänning. Den primära lindningen är ansluten till jord via en M5 skruv i terminalboxen.

Produktinformation

  • Upp till 36kV
  • Frekvens 50Hz/60Hz
  • Enpoligt isolerad
  • Maximal isolationsnivå 36kV/70kV/170kV
  • PTB- och KEMA-godkänd för debiteringsmätning
  • IEC 61768-3

Har du frågor? Tveka inte på att kontakta oss!