Mätprovplintar

Om Mätprovplintar

Mätprovplintar används för anslutning av mätutrustning till strömtransformatorer och består av tvär- eller längsfrånskiljande WTL-plintar monterade på TS35-skena. Anslutningsarea 0,5 till 10 mm2. Plintarna är monterade med 4 mm mäthylsor för anslutning av kontrollinstrument. Kåpan av transparent plast går att plombera.

Elkundernas byte av elleverantörer ökar belastningen på verifieringsgrupperna. Därför är det viktigt att verifieringen av kundens elanläggning kan ske så snabbt och störningsfritt som möjligt.

Funktion
Raderna på plinten består av kopplingar som tillåter kontroll och utbyte av elmätare under drift, utan frånkoppling med strömtransformatorer. Kontinuiteten i sekundärkretsen behöver inte brytas och på så sätt garanteras personalsäkerheten.

För mer information, kontakta oss!

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2019/03/Mellanplint-57.jpg

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den

Mätarprovplint 7770006854

Plint 1

Nr 7770006854

Mätarprovplint 7770006873

Plint 2

Nr 7770006873

Mellanplint 7770006857

Plint 3

Nr 7770006857

Mätarprovplint 7770006852

Plint 4

Nr 7770006852