GSA och GSR, Kabelströms-transformatorer

GSA och GSR, Kabelströms-transformator för mät- och reläkärnor

GSA kabelströmtransformator är gjord för inom- och utomhusbruk med en eller flera kärnor. GSA är oberoende av spänning vid isolerad kabel och har hålstorlek upp till 400mm. Kan levereras med uttagslåda i IP54 för att passa utomhusmontering.

Efter monteringen görs kontrollmätning på följande sätt:

  • Kabeln som strömtransformatorn är monterad kring ska vara spänningslös för att ej bilda en sluten krets
  • Märkskylten har angivet ett spänningsvärde för U0 och ett strömvärde I0
  • Lägg sedan på 50 Hz spänning motsvarande U0 på sekundärklämmorna S1 och S2
  • Strömmen i denna krets skall nu vara lika med eller mindre än I0
  • En högre ström innebär att kärnornas kontaktytor ej ligger samman
GSA

GSR, Ringkabelströmstransformator

För mätning och skydd upp till 15 000A med sekundärsidan 5A/1A.

  • Kan monteras i alla positioner
  • Klarar höga omgivningstemperaturer
  • Inget underhåll
GSR