Jordfelstransformatorer

SVA, Jordfels-transformator

SVA jordfelstransformator är ägnad för att detektera riktat och oriktat jordfel. Avståndet mellan strömtransformatorerna och det elektroniska jordfelskyddet skall inte överstiga 100 meter om 2,5mm mätledare används.

Injab Kraft Teknik har tillsammans med ELEQ utarbetat en praxis som säkerställer detektering av jordfel. Idag finns ingenting i IEC- eller ISO-normen som specificerar strömtransformatorer för jordfelsavkänning.

Oriktat jordfel: Strömtransformatorns arbetsområde för jordfelsavkänning är nästan uteslutande i mätområdet 0-10% av transformatorns märkström. Därför lägger vi störst vikt på noggrannheten inom detta område.
Riktat jordfel: Vinkelfelet är avgörande vid riktningskännande jordfel. Vi säger att vinkelfelet ej får vara större än 120 vinkelminuter (dvs ca 2 grader) vid önskad utlösningsström.
Omsättningsfel: Omsättningsfelet för jordfelsavkänning är av mindre betydelse, men vi levererar alltid transformatorer med mindre omsättningsfel än 3% vid 10% av märkströmmen.

Följande data är viktiga för oss vid dimensionering:

  • Meddela oss vilken lägsta utlösningsström ni önskar. Ange även kabelarea och mätkabelns längd
  • Strömtransformatorns håldiameter: …mm
  • Omsättning (t.ex. 100/1A): …/…A
  • Börda (oftast anger kabeln största bördan): …VA
    – Alternativt: area … och längd …
  • Oriktat eller riktat jordfel: Utlösningsvärde … A

Kontakta oss, vi hjälper Er gärna!

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2018/03/SVA105-100-50.png

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den