UAD, Spänningsavkännare

UAD, Spänningsavkännare för kablar

UAD, Spänningsavkännare för kablar med eller utan säkring. Tack vare UAD’s unika design kan man enkelt mäta spänning från en isolerad ledare utan att använda verktyg. Enkel och säker montering.

Ridder UAD

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2018/01/ridder-uad.jpg

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den