RM27, Strömtransformator

RM27, Strömtransformator

RM27 strömtransformator är den mest kompakta IEC-transformatorn för strömmätning. Idag krävs en mer detaljerad strömmätning i många installationer. Detta kan innebära mindre tillgängligt utrymme för mätning av relativt låga värden. Dessutom måste noggrannheten i mätningen vara tillräcklig (minst klass 1). Den huvudsakliga fördelen med RM27 är dimensionerna som är utformade för användning i en trefaskretsbrytare med ett fasavstånd av 17,5 mm. RM27 levereras med klämanslutning för enkel installation av de sekundära ledningarna. Tillval: skruvmontering eller montering på DIN-skena.

Produktfördelar:

  • Uppfyller IEC61869-2-normen
  • Idealisk för detaljerad strömmätning
  • Sekundärledaren har klämanslutning
  • För kabel upp till Ø 7,5 mm
https://www.injab.se/wp-content/uploads/2018/01/eleq-rm27.jpg

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den