Delbara kabelströmstransformatorer

GST/GSK, Delbar kabelströmstransformator för mät- och reläkärnor
för mät-/reläkärnor, GSK och GST

GST ersätter GSK
GST/GSK delbar kabelströmstransformator är endast möjlig med en kärna. Vid isolerad kabel är storleken på spänningen oberoende och hålet kan vara upp till 400mm i diameter. De delbara kabelströmstransformatorerna kan levereras med uttagslåda IP54. GSK170 och GSK200 kommer att ersättas av GST170 respektive GST200. Den huvudsakliga skillnaden är att fötterna sitter annorlunda och hålbilden förändras. På GST modellen syns knappt någon skarv. Vi lagerhåller även delbara kabelströmstransformatorer för jordfelsskydd. Utöver ovan nämnda typer finns en mängd specialutföranden. Klicka på länkarna till höger för måttblad eller kontakta oss för mer information.

GSKF 

GSKF delbar kabelströmstransformator för utomhusbruk skiljer sig måttmässigt från inomhusutförandet på grund av uttagslådan med skyddsklass IP54 och klarar omgivningstemperaturer ända ner till -50 °C.

Monteringsanvisning för GST, GSK och GSKF

 • Rengör järnkärnans kontaktytor och smörj in dem med ett tunt lager tekniskt vaselin eller olja
 • Para ihop rätt ovan- och underdel med varandra
 • Kontrollera noga att samma fabrikationsnummer finns på båda halvorna
 • Montera de 4 insexskruvarna tillsammans med tryckfjädrarna
  – Skruvarna skall dras åt jämt och korsvis

Efter monteringen kan en kontrollmätning göras på följande sätt:

 • Förvissa er om att den kabeln som strömtransformatorn är monterad kring är spänningslös och ej bildar en sluten krets
 • På märkskylten finns angivet ett spänningsvärde för U0 och ett strömvärde I0
 • Lägg på en 50 Hz spänning motsvarande U0 på sekundärklämmorna S1 och S2
 • Strömmen i denna krets skall nu vara lika eller mindre än I0
 • Ett högre strömvärde innebär att kärnornas kontaktytor ej ligger mot varandra

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!