Motormanöverdon

Motormanöverdon

EOA500 motormanöverdon karaktäriseras av sin innovativa design, en komplett lösning från stolpe till SCADA system. Apparaten är konstruerad för manuell fjärrstyrning och automatisk sektionering av frånskiljare med eller utan lastbrythuvud.

Manöverdonet är enkelt att montera och har all nödvändig elektronik och manöverpanel inbyggd. Motormanöverdonet kan anslutas till de flesta förekommande frånskiljare med upp och nedgående manöverrörelse. Om flera manöverdon är lokaliserade i varandras närhet, så kan de lokalt kommunicera som master/slave med seriell datakommunikation flera kilometer via ”hoppande” radio, signalkabel eller fiber.

Produktfördelar

 • Komplett enhet med mekanik, fjärrkontroll och självsektionering*
 • Unik motormekanism med låg startström och högt startmoment
 • Säker självlåsande motormekanism
 • Låssolenoid* på motoraxeln för extra säkerhet
 • Extern lägesindikering
 • Lämplig för alla klimatzoner
 • Flexibel kommunikation med flera protokoll och kommunikationsmedia
 • Kompatibel med de flesta frånskiljartyper
 • Enkel installation och driftsättning
 • ESA nomenklatur

Utrustning

 • EOA500 är i sitt grundutförande komplett med undantag av kommunikationsutrustning och RTU
 • Standardmanöverpanelen innehåller knappar för: Fjärr/Från/Lokal, Öppna ,Slut, Dörralarmbrytare
 • Fjärrindikering av mekaniskt lägeslås: Öppen/Sluten, Lokal/Fjärr
 • LED-indikator för: Öppna, Slut, Mekaniskt blockerad
 • Utrymme reserverad för kommunikationsutrustning
 • Skruvplintar och överspänningsskydd för laddare/nätaggregat (90 – 250 Vac)
 • Vev för handmanöver
 • Yttre indikatorer för frånskiljarens läge
 • Yttre anordning för blockering av frånskiljaren med hänglås  i Öppet/Slutet läge
 • Monteringsbalk för trä-, betong- och metallstolpe i 5mm rostfritt stål
 • Skåp i 1.5mm rostfri plåt
 • Skåpshandtag med bygel i rostfritt stål för hänglås
 • Innovativt klimatsystem med ventilation, insektsfilter, temperaturkontrollerad värme (PTC element + termostat) och kondensdränering
 • Alla interna delar är enkla att komma åt och byta ut

Extrautrustning*

 • Självsektioneringsautomatik
 • LCD-display med bakgrundsbelysning
 • Låssolenoid på motoraxeln för extra säkerhet
 • Eluttag med jordfelsskydd (30mA eller 300mA)
 • Automatisk LED-belysning med dörrbrytare
 • Cellplastisolering för innerväggar
 • Roterande ändlägesbrytare för multipla indikatorer
 • Kommunikationsenheter: modem, radiomodem, 2G/3G/4G-modem, Net1 radiomodem och RAKEL
 • Monteringskit för kommunikationsutrustning (panel och kabelstam)
 • Åskskydd (N-N) för antennkabel och matningsspänning
 • Transformator för 11, 22/110 eller 220 V, 300VA

Broschyr Motormanöverdon EOA500

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2020/01/Bild2-e1579865768943.jpg

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den