Autoreclosers för nätstationer

Om Autoreclosers för nätstationer

Vad är en Autorecloser?

En utrustning som automatiskt kopplar bort fel och inkluderar Vakuumbrytare, Reläskydd och Kommunikation. Autoeclosers fungerar som ett fack i en fördelningsstation.
VX4 seriens autorecloser är helt klart en av de mest avancerade och säkra produkterna i sitt slag på marknaden idag.

Huvudfördelar – Autoreclosers för nätstationer

 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Summationstransformator för detektering av väldigt små jordfel
 • Kan manövreras utan tillgänglig el
 • Solid isolerad
 • Ingen skadlig SF6 gas
 • Samma footprint som ABB NAL lastfrånskiljare
 • Ram av ”marin” kvalitet, premium rostfritt stål

Vad gör en autorecloser?

 • Fixar upp till 90% av felen genom smarta kopplingar
 • Minskar antalet avbrott och längd
 • Minskar kostnaden för felreparation och ger snabb fellokalisering
 • Mäter alla elektriska parametrar och analyserar leveranskvaliteten
 • Förbättrar SAIFI och SAIDI
 • Kommunicerar med driftcentralen

Vem behöver autoreclosers?

Eldistributionsföretagen som har:

 • Svaga nät i områden
 • Många oplanerade och långa avbrott
 • Livstidsförlängning av befintliga nät
 • Hårt och besvärligt klimat med kyla, åska och salt-/dammbeläggningar
 • Många kunder per km ledning eller i glesbygd och vill minimera återbetalningskrav vid störningar

Har Du frågor? Tveka inte på att kontakta oss!

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2019/12/Nätstation-kiosk.jpg

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den