Autoreclosers för friledningsmontage

Om Autoreclosers för friledningsmontage

Vad är en Autorecloser?

En utrustning som automatiskt kopplar bort fel och inkluderar Vakuumbrytare, Reläskydd och Kommunikation. ACR-serien är konstruerad för användning i friledningsnät som ett smart sektioneringsdon, som fördelningsstationsbrytare och som ett avancerat Smart Grid byggblock. De är speciellt utvecklade för nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hur fungerar en Autorecloser?

Autorecloser fungerar som ett fack i en fördelningsstation.

Var installeras en Autorecloser?

I friledningsnät och gränszoner mellan friledning och märkkabel.

Vad gör en Autorecloser?

 • Fixar upp till 90% av felen genom smarta kopplingar
 • Minskar antalet avbrott och längd
 • Minskar kostnaden för felreparation och ger snabb fellokalisering
 • Mäter alla elektriska parametrar och analyserar leveranskvaliteten
 • Förbättrar SAIFI och SAIDI
 • Kommunicerar med driftcentralen

Vem behöver en Autorecloser?

Eldistributionsföretagen som har:

 • Svaga nät i områden
 • Många oplanerade och långa avbrott
 • Livstidsförlängning av befintliga nät
 • Hårt och besvärligt klimat med kyla, åska och salt-/dammbeläggningar
 • Många kunder per km ledning eller i glesbygd och vill minimera återbetalningskrav vid störningar

Har Du frågor? Tveka inte på att kontakta oss!

https://www.injab.se/wp-content/uploads/2020/01/Recloser-Friledning-LJUS.jpg

Faktablad

Klicka på filen för att ladda ner den