Tillsatsbördor, dämpmotstånd. Ledningsbörda-beräkning