Mättransformatorer för lågspänning klass 0,2s, IA modell