Delbar kabelströmstransformator för mät- och reläkärnor