Kundsupport och tekniska lösningar som gynnar dig som kund

Vi på Injab Kraft Teknik ser fram emot ett nytt år där vi återigen, genom gott samarbete med våra befintliga och nya kunder, kan ge tekniskt stöd, lämna snabba offerter och leverera kundanpassade produkter av hög kvalitet.

Produkter som uppfyller myndighetskravet

Sverige befinner sig mitt i en omfattande energiomställning, och den ökande energiförbrukningen ställer nu krav på korrekt elmätning.

Vi på Injab Kraft Teknik är er naturliga partner när det kommer till att leverera mättransformatorer för korrekt mätning. Våra produkter uppfyller även myndighetskravet, där mättransformatorerna i ett mätsystem ska vara spårbart utvärderade vad gäller mätfel med tillhörande mätosäkerhet. Vi är stolta, att vår leverantör ELEQ är ISO17025 certifierade och säkerställer SWEDAC’s senaste krav.

Elnätet och elproduktionen anpassas och stora investeringar görs för att kunna möta efterfrågan på förnybar el, som vind-, solkraft och batterilagring. Detta kräver också nya tekniska lösningar. Tillsammans med våra partners möjliggör vi flexibilitet för våra kunder att välja optimal produkt för ändamålet.