Effektvariationer och oregelbunden elproduktion ställer höga krav på mätning

Andelen sol- och vindkraft i Sverige ökar kraftigt, vilket är avgörande för att bekämpa klimatförändringar. Då dessa energikällor är mer variabla ställer övergången högre krav på elnätsbolagen. För att säkerställa en pålitlig elförsörjning krävs avancerade mätnings- och övervakningssystem samt förbättrade skyddsåtgärder. Enligt Markus Riskula, ansvarig för SEG Reläskydd på Injab Kraft Teknik, måste elnätsbolagen hantera utmaningar som effektvariationer och oregelbunden elproduktion från sol- och vindkällor.

Så vad är viktigt att tänka på i övergången mot allt mer sol- och vindenergi? Här delar Markus med sig av några av hans bästa tips och råd.

Delbara strömtransformatorer i klass 0,2s, GSK

Många nätägare tillåter inte att använda sig av nätägarens mätkärna där man har krav på debiteringsklass.

Delbara kabelströmtransformatorer i klass 0,2s kan då vara en enkel och smidig lösning. Enkelt för kunden att montera. Användningen av delbara strömtransformatorer innebär också att man undviker onödiga avbrott och stora ombyggnationer.

GSK kan även användas för elkvalitetsmätning, dynamisk effektstyrning, för att styra förbrukning samt för debiteringsmätning. OBS! Delbara kabelströmtransformatorer går att få i olika klasser.

NUS-skydd som XU1 – krav från elnätsbolagen

Ett nollpunktsspänningsskydd utnyttjar nollpunktsspänningen för att upptäcka jordfel. De flesta elnätsbolag kräver numera att ett NUS-skydd installeras vid montering av solcellsanläggningar där den genererade elektriciteten ska matas ut på elnätet.

Förutom att justera inställningarna på skyddsenheten på dess frontpanel kan man också dra nytta av programvaran ”Smartview” tillsammans med XRS1-adaptern. Detta gör konfigurationen av skyddet ännu enklare och mer smidig. XRS1-adaptrarna är även kompatibla med andra skyddsutrustningar i ”Professional line”-serien. Detta ger flexibilitet och förenklar integrationen av nollpunktsspänningsskydd i olika elsystem

Läs mer om NUS XU1

MRA4 HighPROTEC är lösningen

Reläskydd finns i flera olika typer. Vi har plockat fram ett skydd som är anpassat för solcellsanläggningar där krav på fler skyddsfunktioner efterfrågas.

MRA4 erbjuder en komplett lösning som täcker en rad viktiga skyddsfunktioner, inklusive överspänningsskydd, underspänningsskydd, överfrekvensskydd, underfrekvensskydd, jordfelsskydd (riktat/oriktat), överströmsskydd, ödriftsskydd samt NUS-skydd. Denna enhet uppfyller alla de tekniska krav som vanligtvis ställs för att säkerställa ett pålitligt skyddssystem för solcellsanläggningar.

Läs mer om MRA4

Måste klara moderna skyddssystem

Reläskydd är oftast konstruerade för att upptäcka jordfel, som kan vara antingen riktade eller intermittenta. Ibland glömmer man dock att säkerställa att den befintliga kabelströmtransformatorn är anpassad till moderna skyddssystem.

Så när du byter ut ditt reläskydd och jordfelsskydd måste du ofta också byta ut jordfelstransformatorn så att den är kompatibel med de nya kraven och specifikationerna.

Detta säkerställer att ditt skyddssystem förblir effektivt och tillförlitligt.

Läs mer om produkten