Varmt välkommen Cristian

Cristian Armijo kommer senast från Mälarenergi Elnät AB i Västerås, där han ansvarade i huvudsak för utformningen av mätplatser på mellan- och högspänningsnivåer. Cristian har också varit en nyckelperson i Mälarenergis kontrollorgan för kategori 2 anläggningar samt olika projekt, bl.a. mätarbytesprojekt NGM för kategori 1 och 2. Cristian har även jobbat med elkvalitetsmätningar i både låg- och högspänningsanläggningar. Cristian kommer att förstärka vårt säljteam och kommer dela med sig av sin erfarenhet inom området till kunderna och skapa fortsatt tillväxt inom Injab Kraft Teknik. Cristian Armijo började hos oss den 3:e augusti som Teknisk Säljare.