Med anledning av COVID-19

Verksamheten fortsätter som vanligt!
Det som sker runtom i världen påverkar oss alla. Vi på Injab Kraft Teknik följer självklart myndigheternas rekommendationer och gör vårt bästa för att minska smittspridningen.Verksamheten håller igång som vanligt och vi minimerar vårt resande samt ersätter fysiska kundmöten med digitala möten via Skype eller telefon istället. För att ytterligare minska antalet fysiska kontakter jobbar den personal som kan från sina hemmakontor. Än så länge flyter leveranserna på som de ska och vårt lager är i drift som vanligt. Fabrikerna i Tyskland och Nederländerna har anpassat sig till situationen och arbetar numera i skift för att minimera eventuell smittspridning inom företaget.För mer information når du oss på 08-556 97 660 eller info@injab.se.