Injab Kraft Teknik förstärker säljorganisationen

Vi hälsar vår nya tekniska säljare Kalevi Oikarinen välkommen till Injab Kraft Teknik. Kalevi kommer att vara ytterligare en resande säljare i vårt fantastiska team för våra trogna och nya kunder i Sverige och Finland.

Kalevi har ett stort engagemang och entusiasm som kommer att vara till gagn för våra kunder. Kalevi talar svenska och finska som kommer att ge både svenska och finska kunder valmöjlighet att kommunicera. Kalevi kommer senast från Flintab, där han har jobbat som säljare och tekniker.