STOLPINSATS LS-99 ”Ny generation”

Injab Kraft Teknik har tillsammans med ELEQ tagit fram en anpassad beröringsskyddad stolpinsats för Sverige och den nordiska marknaden.
Produkten har levererats med ett mycket gott resultat hos flera elnätsbolag och kunder.
Stolpinsatsen passar till de mest vanligt förekommande stolptyperna vilket bidrar till en bekymmersfri och säker installation.

  • Plint för upp till 2×35 mm² inkommande och utgående kablar
  • Inga kopplingsplintar som kan monteras fel, bli strömförande, oxidera samt kortsluta
  • Förhindrar uppklippta skyddskåpor över säkringssockel, som då ger sämre isolation
  • Inga säkringssocklar i porslin som kan skadas och gå sönder
  • Kommer ej i kontakt med strömförande delar
  • Rörsäkringshållare med porslinssäkring, samma selektivitet som Diazed/smältpropp
  • Kabel mellan säkring och plint är förinstallerad vid leverans
För mer information, klicka här.